$ЧИТАЛИЩЕ БУХОВЦИ$ - Съобщения
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Внимавайте с  паленето на  огън на открито при почистване на дворове, изгаряне на отпадъци или суха трева. Спазвайте противопожарните изисквания и винаги бъдете готови за гасене на огън при възникнала такава ситуация. Горящи и тлеещи  огнища да не се оставят без надзор, да не се  допуска деца да си играят с кибрити и запалки, както и в близост до печки на твърдо гориво, барбекюта и открит огън. Бъдете разумни и бдителни за здравето си и имуществото си.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   От  2015 година в местния  пощенски клон  всеки  който желае може да заплати  данъците си за  движимо и не движимо имущество за Търговище и цялата страна. Услугата се извършва в Пощата на селото срещу лична карта и посочената сума от системата в работното време на служителката. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
   ОТ  1  ФЕВРУАРИ  2013 ГОДИНА В КМЕТСТВОТО ЗАПОЧВА СЪБИРАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ЗА СЕЛО БУХОВЦИ. ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПАШИТНИ ЖИВОТНИ ДА БЪДАТ ТАКА ДОБРИ И ДА СЕ ИЗДЪЛЖАТ КЪМ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
   НА  1 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА В  В СЕЛО БУХОВЦИ ОТ 9 - 16 ЧАСА  ПОРАДИ ПРОФИЛАКТИКА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО В РАЙОНА . ГРАЖДАНИТЕ КОИТО ИМАТ ДЪРВЕТА ЗА КАСТРЕНЕ ОПЛЕТЕНИ С ЖИЦИ МОГАТ ДА ПОДРЕЖАТ КЛОНИТЕ , КАТО ГИ СВАЛЯТ НА ЗЕМЯТА НАЙ-КЪСНО ДА 12 ЧАСА. ПРИ СКЪСВАНЕ НА ПРОВОДНИК МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ В КМЕТСТВОТО.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   ПРИКАНВАМ  НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛО БУХОВЦИ ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ  (21 И 22 ЮЛИ) ДА НАМЕРЯТ ВРЕМЕ И ПОЧИСТЯТ ГРОБНИТЕ МЕСТА НА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПЪТЕКИ ОТ ТРЕВИ И ХРАСТИ, КАТО ГИ МОЛЯ ДА ИЗНАСЯТ ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРАЗНОТО МЕСТО, А НЕ БЕЗРАЗБОРНО ДА СЕ ХВЪРЛЯ НАВСЯКЪДЕ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
                                                  БЪЛГАРСКА   ЗЕМЯ
 
                          Чужденци ще изкупуват бащината ни земя !
                          Знаят ли те колко струва ? . . . тя в пожарите димя,
                          но възкръсваше отново за живот във мирни дни,
                          българското свято слово с чужда реч не оскверни.
 
                          Тя  наказа Никифора, дръзнал да я тъпче с крак,
                          съхрани кръвта на хора, клани от аскер в Батак.
                          Тя на Ботев гроба пази от зли стъпки и ръце,
                          в равнини и по оврази кърми плодородното зрънце . . .
 
                          Знам, земята ще заплаче чужденец щом дойде с плуг !
                          Не ! Стопани и орачи - българите ! Никой друг !
        
                                                                       Борис Павлов
                                                                      гр.Шумен 2006г. 
                       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
           ОТ 4  ЮНИ  2012 ГОДИНА  ЗАПОЧВАМ ПРОВЕРКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА НА СЕЛОТО.
   
   НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДУПРЕДЕНИ С ПРОТОКОЛИ И ПРИ ПОВТОРИНИ НЕИЗПЪЛНЕНИЯ И САНКЦИОНИРАНИ
 
ПО  СЪОТВЕТНИЯ РЕД.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~